Mast ja plats

1. Materjal
Generaatori mast sai tehtud puidust. Parem variant oleks olnud ilmselt terastoru, kuid seda materjali ei olnud majapidamises piisavalt – osta ei tahtnud ka, oleks liiga kalliks läinud. Seega otsustasin langetada metsast ühe paraja pikkusega männi. Puu sai maha võetud, kooritud ja varju alla pandud novembris. Seega jäi masti püstitamiseni (veebruarini) mõni kuu aega, et puit väheke kuivaks.

 

     

 Metsast toodud mastimänd. Teisel pildil kooritud.

 

2. Asukoht
Elektrituuliku asukoha valimisel tuleb arvestada, et see oleks igast ilmakaarest hästi tuultele avatud ehk platsi läheduses ei tohi olla kõrgeid takistusi nagu näiteks puud ja hooned, kuna need tekitavad turbulentsi. Mida ühtlasem on õhuvool, seda efektiivsem on generaatori töö.
Järgneval joonisel on kujutatud, kuidas peaks generaatori asukoha valimisel arvesse võtma ümbritsevaid takistusi. H tähistab takistuse kõrgust, prevailing wind näitab tuule suunda ning hall osa on turbulentsi ala, kuhu ei tasu tuulerootorit paigutada.

Turbulentsi ala takistuste ümber. (www.skylandsrenewableenergy.com)

 

Minu ehitatud tuulegeneraator asub suhteliselt suure põllu ääres, kuid samas ühel pool on jällegi puud ja hooned. Valik sai tehtud mitmete kriteeriumite põhjal: esiteks lähedus elumajale, teiseks avatus tuultele ning kolmandaks ei tahtnud, et generaator jääks ette põllutöömasinatele. Tagasi mõeldes oleks võinud siiski väheke põllu pinda ohverdada ja tuuliku veelgi lagedamale kohale ehitada, kuna majade ja puude tekitatud turbulents on generaatorit vaadates ilmselgelt näha – seda küll õnneks vaid lääne ja loode tuulega.

 

Aerofoto generaatori asukohast. (www.regio.ee)

 

3. Ettevalmistus
Masti püstitamiseks ja kinnitamiseks sai pinnasesse valatud tammeprussidest "kahvel", mis hõlbustab torni kergitamist. Samamoodi valasin maasse kolm ankrut trosside jaoks, mis paiknevad 4 m kaugusel mastist. See töö sai kõik tehtud sügisel, novembrikuus, et betoon jõuaks taheneda.

 

 Masti kinnitus.

 

Üht-teist tuli ette võtta ka mastipuuga, kuna kuidagi oli vaja generaator sinna kinnitada. Selleks lõikasin jupi 1" terastoru, mille otsa sobib täpselt tuuliku pearaam. Tollele torule keevitasin külge kaks teraslati tükki, mis võimaldavad antud kinnituse poltidega puitmasti külge keerata.


Generaatori kinnitustoru.

 

4. Püstitamine

Masti püsti ajamine toimus traktori abiga. Esialgu sai proovitud ilma generaatorita, et avastada võimalikke probleeme, mis võivad püstitamise käigus tekkida. Kõik aga sujus hästi ning päev pärast esimest katset võis juba pöörlevat tuulerootorit näha.

 

 Esimene katsetus generaatorita.

 

Generaator masti otsas.